Bližšie k umeniu: Psychológia vo výtvarnom umení / Hana Řehulková

01.02.2022 / 17:00

Prednáška o psychológií vo výtvarnom umení.

„Umenie je predovšetkým stav duše.“ povedal Marc Chagall. Snaha porozumieť výtvarnému umeniu prostredníctvom psychológie má svoju tradíciu, ktorá sa dá sledovať predovšetkým v dvoch líniách – v psychoanalytickej tradícií (Freud, Jung), ktorá tvrdí, že porozumenie obrazov tkvie v nájdení nevedome sublimovaného obsahu tvorcu; a v tradícii tvárovej psychológie (Arnheim), ktorá naopak skúma zákonitosti vnímania, ktoré diváka vedú k významu a porozumeniu umeleckého diela. Cieľom prednášky je na základe týchto dvoch výkladových aparátov predstaviť základné spôsoby interpretácie výtvarného umenia v intenciách psychologických teórií.

Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. je odborná asistentka na Seminári estetiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V rámci svojho štúdia sa venovala filozofii, humanitným štúdiám, psychológii a všeobecnej teórií a dejinami umenia a kultúry. Vo svojej výuke teda šla týmto smerom a zaoberá sa v nej najmä estetikou, filozofiou, kultúrou a psychológiou umenia. Týmto témam sa venuje aj vo svojich publikáciách – knihy, články, recenzie a pod. V minulosti pracovala tiež ako psychologička a redaktorka časopisu Host (literárny mesačník).

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.