O rodine Ignáca Rosenfelda

10.11.2016 o 17:00

Pozývame Vás na prehliadku Rosenfeldovho paláca spojenú s predstavením histórie rodiny Rosenfeldovcov.