PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Konšpiračné teórie Dana Browna / Stano Lajda

13.12.2022 / 17:00

Prednáška na tému Konšpiračné teórie Dana Browna / Šifra majstra Leonarda a podobných autorov vo vzťahu k Poslednej večeri a iným Leonardovým dielam s výtvarníkom Stanom Lajdom.
Konšpiračné teórie nástupom internetu oveľa invazívnejšie zasahujú do našich životov, ako tomu bolo v minulosti. Zasahujú do každej jednej oblasti a žiaľ majú často väčšiu odozvu, než pravda a vedecké poznatky. Nevyhli sa ani jednej z najväčších osobností umenia a vedy, akou bol Leonardo da Vinci. Veľkú vlnu hoaxov hraničiacich často so zdravým rozumom rozvírila kniha Dana Browna Da Vinciho kód, alebo v inom preklade Šifra majstra Leonarda. V prednáške sa pokúsime na tento „kód“ rozlúštiť z pohľadu akad. mal. Stana Lajdu, ktorý sa tvorbou Leonarda da Vinci zaoberá niekoľko desaťročí.Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku.
„Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“.
Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho.
Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup zadarmo.