BLIŽŠIE K UMENIU: Umenie a vizuálna kultúra v období Slovenského štátu / Bohunka Koklesová

13.09.2022 / 17:00

Prednáška je postavená na oficiálnom obraze slovenského štátu, jeho vizuálnej kultúre a na umeleckých dielach, ktoré zastávali protichodné stanoviská voči oficiálnej štátnej ideológii. Prednáška ako aj materiál v zásadnej miere konfrontuje dnešnú spoločnosť, v ktorej sa nachádzajú extrémistické a radikálne pozície.

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1995).
Titul PhD. (2010) získala na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení. Od roku 2017 je docentkou.
Pôsobí ako pedagogička a historička umenia, posledné tri funkčné obdobia bola prorektorkou VŠVU a v roku 2019 sa stala rektorkou VŠVU v Bratislave.
Jej hlavnou špecializáciou je teória fotografie a zaoberá sa tiež vzťahom umenia a politiky. Vydala tiež knihy ako V tieni Tretej ríše s podtitulom Oficiálne fotografie slovenského štátu či knihu Súmrak doby.
Okrem iného spolupracovala aj na výstave Slovenskej národnej galérie Sen x skutočnosť / Umenie a propaganda 1939 – 1945.Vstup zadarmo.