Bulvár a Hliny I. – IV. v minulosti

14.05.2019 / 17:00

Žilinský Bulvár, čo predchádzalo jeho výstavbe a kto bol hlavným architektom?
Odpovede sa dozviete na prednáške spojenej s besedou.
Prednáša Peter Štanský.