Mágia v dejinách ľudstva / Katarína Nádaská

06.12.2022 / 17:00

Aké máme poznatky o najstarších formách mágie? Akú úlohu zohrávali šamani v prvotných kultúrnych spoločenstvách ľudstva?
A ako vnímali mágiu v starovekých kultúrach Egypta, Perzie, Chaldejskej ríše, Mezopotámie, Indie a Číny?
O vnímaní mágie v starovekých kultúrach i v období stredoveku a novoveku sa dozvieme v poslednej tohtoročnej prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.Vstup zadarmo.