PREDNÁŠKA Medzivojnová architektúra v Žiline

20.4. 2017 sa konala prednáška Medzivojnová architektúra v Žiline Ing. arch. Dušana Mellnera, autora knihy Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny.

V medzivojnovom období 1918 – 1938 sa Žilina stala jedným z hlavných centier modernej architektúry na Slovensku. Jej masívny rozvoj sa premietol do stavieb v meste. Doslovne platilo heslo “Nová doba – nový svet.”

 

Foto: Marek Jančúch