Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách

22.09.2020 / 17:00

Podujatie je zrušené z osobných dôvodov prednášajúceho. Pripravujeme náhradný termín prednášky, o ktorom vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Katastrofy, pohromy a nešťastia sprevádzali ľudstvo od nepamäti. Na našom stretnutí sa dozvieme, aký je medzi nimi rozdiel a na základe zachovaného pramenného i archeologického materiálu spoznáme niektoré ich príčiny, priebeh i dôsledky v urbánnom prostredí (severozápadného Slovenska). Práve ono totiž, vďaka veľkej, koncentrácii obyvateľov, udalosti podobného charakteru – doslova priťahovalo…
Prednášajúci PhDr. Michal Bada, PhD.
Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Po naplnení kapacity bude sála uzatvorená, ďakujeme za pochopenie.
Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické štandardy, nutné rúško na tvári, dezinfekcia rúk – dezinfekčným zariadením v RP, dodržiavať soc. odstup. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.