Verejné domy v Žiline v rokoch 1918-1938

03.10.2017 o 17:00

Prednáška sa zaoberá najstarším remeslom v zaujímavom období rokov existencie 1. ČSR, konkrétne v Žiline. Kde sa verejné domy nachádzali a aký bol postoj štátu k tomuto sociálno-spoločenskému javu prezradí Jakub Bielik.

 

Foto: Marek Jančúch