PREMIÉRA: Šesť žien Henricha VIII.

16.09.2021 / 18:00

Hudobno-divadelný projekt na motívy opusu – Six Wives Of Henry VIII. – od Ricka Wakemana.

V tejto inscenácii sú interpretované monológy šiestich žien anglického panovníka Henricha VIII., Katarína Aragónska, Anna Boleynová, Jana Seymourová, Anna Klévska, Katarína Howardová, Katarína Paarová, ktoré rozprávajú svoje životné osudy spojené s Henrichom VIII. Ako predelové intermezza budú znieť jednotlivé skladby, ktoré hudobne vystihujú pocity a osudy šiestich žien. Ide teda o prepojenie slova a hudby, ktoré umocňuje dramatickosť a charakternosť jednotlivých postáv.

V roku 2015 Peter Vaňouček v rámci svojho magisterského absolutória vytvoril adaptáciu pre dva klavíry a jednu herečku na motívy spomínaného opusu. V súčasnosti je táto inscenácia zúžená na jeden klavír a monodrámu. Text k tejto inscenácii napísal Michal Spišák, ktorý je zároveň aj režisérom. Postavu šiestich žien stvárni herečka Lenka Barilíková, jednotlivé skladby hrá Peter Vaňouček.

Réžia: M. Spišák
Hudba: R. Wakeman
Klavírna adaptácia: P. Vaňouček
Kostým: A. Pojezdalová
Účinkujú: P. Vaňouček & L. Barilíková
Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17.45 hod.).
Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OTP, tz. osoby plne zaočkované, testované PCR testom (platný 72 hodín), Ag testom (platný 48 hodín) alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Foto: Marek Jančúch