Pravda je to najdôležitejšie (r. Maroš Brázda, 2023)

08.11.2023 / 18:00

Dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera.

Eduard Grečner. Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických
východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.

Réžia: Maroš Brázda
Scenár Maroš Brázda
Kamera: Ján Meliš
Hudba: David Kollar
Strih: Róbert Karovič
Účinkuje: Eduard Grečner, Mária Ferenčúhová, Martin Šulík, Martin Kaňuch, Katarína Mišíková, Eva Filová, Jelena Paštéková, Emília Vášáryová
Stopáž: 81 minút

Trailer:

Vstup: 4,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo