RODINNÁ SOBOTA: O Jankovi Polienkovi / Teatro Pimprlo

06.04.2024 / 15:00

Bábkové predstavenie pre deti.

Rozprávka o drevenom chlapčekovi, ktorého z lásky k svojej žienke vystrúha mužík… Žienka šťastne prijíma tento dar a svojou veľkou láskou a túžbou po dieťatku, dokáže malého panáčika z dreva oživiť.

„Z lásky ti pesničku spievam, kúsok svojho srdca do tvojho vkladám…“

A tak, ako to už len v rozprávkach býva, z mužíka sa stáva tatko, zo žienky mamka a z panáčika synček Janko Polienko. Možno z detskej nerozvážnosti, možno detskej nevedomosti či neskúsenosti Janko Polienko odíde z domčeka a stratí sa. Janko sa stretáva s Pani Skalou, Drakom Vrakom a po týchto malých skúškach života už vie, že z domu sa len tak neodchádza. Bábkové predstavenie s postavičkami ľudskými, zvieracími či nadprirodzenými jemne vykresľuje lásku medzi mužom a ženou, lásku rodičov k dieťatku, ako aj malé nezbedníctva, ktoré sú deti schopné vykonať nie preto, aby ublížili, ale preto, že ich život tak trošku skúša a učí. Dôležité je poznanie – čo je a čo nie je správne.

„Či máš noštek dohora a či vlásky strapaté, nikto ťa však nezdolá, ak máš zrnko zasiate…“

Dĺžka predstavenia: 50 minút

Jedenkrát do mesiaca pripravujeme podujatie s názvom Rodinná sobota, ktorej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo