RODINNÁ SOBOTA: Picassové strašidlá

16.10.2021 / 15:00

Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. Voľné pokračovanie Malých dejín umenia.

Kto bol Pablo Picasso?
Pablo Picasso bol španielsky umelec. Je považovaný za jedného z najväčších umelcov 20.storočia. Je známy ako spoluzakladateľ kubizmu. Jeho otec bol umelec a učiteľ výtvarného umenia. Pablo rád maľoval už od mladého veku. Legenda hovorí, že jeho prvé slovo bolo „piz“, skratka pre ceruzku v španielčine. Čoskoro sa ukázalo, že Pablo sa o školu veľmi nezaujímal, pretože ho viac bavilo umenie.

Na tvorivej dielni budeme vyrábať rôzne strašidlá a hlavne vyrezávať tekvice v „Picassovom štýle“.

Poďte spolu s nami objavovať umenie zábavnou formou.

Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Projekt Malé dejiny umenia sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. Zámerom je prostredníctvom tvorivých edukačných aktivít predstaviť deťom aj dospelému publiku, čo sa dialo vo svete umenia a aké osobnosti žili súbežne s rodinou Rosenfeldovcou, ktorej vzťah k umeniu sa odrazil aj v architektúre paláca.

Účasť podmienená prihlásením.

Všetky pomôcky zabezpečíme, stačí si priniesť iba tekvicu.

Vstup zdarma.