ZRUŠENÉ_RODINNÁ SOBOTA: Seuratova zimná krajina

27.11.2021 / 15:00

Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. Voľné pokračovanie Malých dejín umenia.
Poďte spolu s nami objavovať umenie zábavnou formou.Georges Seurat bol umelec, tvorca vedeckého spôsobu maľby, zvaného pointilizmus. Seurat tvoril svoje obrazy tak, že na plátno kládol drobné bodky čistej farby tesne vedľa seba. Tieto drobné farebné bodky, nanesené jedna vedľa druhej, dávajú potom príležitosť oku diváka opticky premiešať farbu, namiesto toho, aby sa farby miešali na plátne.
Pointilistické umenie sa vytvára olejovými farbami a v skratke je to len maľba bodkami. Komplikovanejší popis však znie, že je to technika, pri ktorej sa nemiešajú farebné pigmenty, ale namiesto toho sa na plátno nanášajú rôzne farebné body, ktoré sa samé miešajú v divákovej mysli a oku.Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.
Projekt Malé dejiny umenia sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. Zámerom je prostredníctvom tvorivých edukačných aktivít predstaviť deťom aj dospelému publiku, čo sa dialo vo svete umenia a aké osobnosti žili súbežne s rodinou Rosenfeldovcou, ktorej vzťah k umeniu sa odrazil aj v architektúre paláca.Účasť podmienená prihlásením.

Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).

Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 14.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované, alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.