Rodinná sobota: Výroba interaktívnej knižky

21.03.2020 / 14:00

PODUJATIE ZRUŠENÉ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Marec je mesiac knihy, a práve preto si na rodinnej sobote vyrobíme svoju vlastnú, hravú, interaktívnu knižku.
Postavičky nám budu môcť doslova z knihy vybiehať!
Môžme si „zasadiť“ les, vytvoriť vesmír, či podmorský svet.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 13:45 hod.).