Slávnostné odovzdávanie ocenení žilinským pedagógom

Výnimoční pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali dňa 27.3. 2018 v priestoroch Rosenfeldovho paláca z rúk viceprimátorov Žiliny ocenenia za tvorivú a obetavú prácu. Zástupcovia žilinského primátora Patrik Groma a Anton Trnovec spolu s vedúcou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Vierou Popluhárovou ocenili  20 pedagógov.

 

Foto: Marek Jančúch