Slávnostné odovzdávanie ocenení žilinským pedagógom

27.03.2018 o 10:00 – 12:00

Výnimoční pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v priestoroch Rosenfeldovho paláca z rúk viceprimátorov Žiliny ocenenia za tvorivú a obetavú prácu. Zástupcovia žilinského primátora Patrik Groma a Anton Trnovec spolu s vedúcou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Vierou Popluhárovou ocenili 20 pedagógov.

 

Foto: Marek Jančúch