Jana Farmanová / Cesta hrdinky

04.06.2020

Jana Farmanová

Cesta hrdinky

„Cestu hrdinky“ vnímame ako ekvivalent univerzálneho mýtu, ktorý je spoločný všetkým ľudským kultúram naprieč časom a priestorom. Jana Farmanová prostredníctvom maľovania skúma, čo znamená byť v dnešnej dobe ženou – hrdinkou.

Jej umelecká vízia napĺňa odveký archetyp aktuálnym, osobným významom a ukotvuje individuálny príbeh v oceáne príbehov, spriadaných všetkými minulými generáciami.

Kurátorkou výstavy je Alexandra Tamásová.

Sprístupnenie výstavy: 4. júna 2020

Trvanie výstavy: 4. jún 2020 – 28. august 2020

Realizované v spolupráci s fondom na podporu umenia.

Foto: Marek Jančúch