Pre deti – Prieniky umenia a vedy

21.02. – 23.02.2018 o 14:00

Ako ovplyvnila veda umenie v 20.storočí?
Umenie v 20.storočí sa začalo výrazne odlišovať od umenia minulých rokov. Toto „nové“ umenie upriamilo svoju pozornosť na narastajúci vedecký pokrok vo svete. Súčasťou umenia sa tak stala napríklad psychológia i matematika.

Počas troch dní sa deti oboznámia s vybranými umeleckými smermi (kubizmus, surrealizmus, abstraktný expresionizmus), ktoré boli najviac ovplyvnené vedou a vyskúšajú si výtvarné techniky, súvisiace s daným umeleckým smerom.

Tvorivá dielňa je vhodná pre deti od 5 do 14 rokov.

Titulné foto zdroj: www.google.sk

 

Foto: Marek Jančúch