UMELECKÝ PREDNES: „Ja sladké túžby, túžby po prednese…“

09.05.2022 / 18:00

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu.
Započúvajte sa do slov a myšlienok Préverta, Satinského, Steffánsona, Hviezdoslava a mnohých ďalších v originálnej interpretácii žiakovi II. stupňa literárno-dramatického odboru. Žiaci sú členmi divadelného súboru Vaša banda, ktorý pôsobí pri ZUŠ Ferka Špániho v Žiline pod vedením Mgr. art. Barbory Juríčkovej.Predpokladaná dĺžka podujatia: 70 minútVhodné od 12 rokov.Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17.45 hod.).

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác