UMELECKÝ PREDNES: Prednes je super vec pre dnes!

10.05.2022 / 18:00

Že umelecký prednes nie je nuda. Že aj mladá generácia číta. Že spisovná slovenčina nevymrela. Že básničky nie sú len pre detičky. Že máme názor. Že sa nebojíme opustiť komfortnú zónu.
O tom všetkom Vás dnes večer presvedčí mladšia “grupa” z Vašej bandy.
Ukážky zo slovenskej a svetovej prózy i poézie v podaní žiakov I. stupňa literárno-dramatického odboru zo ZUŠ Ferka Špániho.
Pedagogické vedenie – Mgr.art. Barbora Juríčková

Predpokladaná dĺžka podujatia: 70 minút

Vhodné od 9 rokov.

Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17.45 hod.).

Foto: David Reitšpís / Rosenfeldov palác