Cesta vody / Kristína Rambousek x Dáta v krajine / Jozef Matuška

29.02.2024 / 17:30

Cesta vody / Kristína Rambousek

Kristína Rambousek (*1996 Trstená) aktuálne žije a tvorí v Dolnom Kubíne.
Je absolventkou Ateliéru kresby a klasických maliarskych disciplín u Ľ. Hološku a v ateliéri STARTUP u J. Triašku na Fakulte výtvarných umení AU v BB.
V novej kapitole tvorby „Cesta vody“ nadväzuje na vzťah k prírode, ktorý jej bol odovzdaný prostredníctvom rodinnej tradície bylinkárstva.
Tú si apropriovala a transformovala prostredníctvom tvorby na maľbu prírodnými tušmi, ktoré pripravuje z rastlín a bylín.
Tie následne zapája do priestorových inštalácií z rôznych prírodnín a snaží sa tak definovať vlastný priestor – akúsi osobnú krajinu či identitu. Samotné maľby majú rituálny charakter.
Príprave diel predchádza pobyt v krajine, zbieranie bylín a následná príprava prírodných tušov.
Pritom zber určitých druhov rastlín je podmienený časom a priestorom, ročným obdobím a prostredím, kde sa vyskytuje.

Dáta v krajine / Jozef Matuška

Jozef Matuška (*1976 Ružomberok) je absolvent Katedry výtvarných umení UMB a zároveň absolvent Katedry sochárstva a priestorovej tvorby na Fakulte výtvarných umení AU v BB.
Výstava „Dáta v krajine“ nadväzuje na výstavu Záznam / Record, kde po prvýkrát predstavil verejnosti koncept prežívania reality cez aplikácie používané v komunite outdoorových športovcov, ktorí prostredníctvom digitálnych technológií systematizujú svoj výkon a dobrodružstvo pobytu v prírode. Strácajú tak skúsenosť priameho zážitku.
Na výstave spája vizualitu digitálneho sveta so svetom krajinomaľby a objektu. Aj v tomto prípade vychádza z idey otvorenosti novým interpretáciám a rozmanitosti vo výtvarnom prejave, čím môže efektívnejšie narúšať hranice medzi životom a umením.
Pohyb je hlavnou témou aj v prezentovaných ilustráciách, ktoré sa stali výtvarným sprievodom ku textu knihy Frédérica Grossa – Filozofia chôdze (preklad Pavol Sucharek, vydavateľstvo Hronka, 2018).
V uvedenom prípade však pohyb v krajine smeruje k upokojeniu a obráteniu pozornosti do svojho vnútra.

Kurátorkou výstav je Katarína Matušková.

Vernisáž: 29. február 2024 o 17:30 hod.
Trvanie výstavy: 29. február 2024 – 26. apríl 2024

Vstup zdarma.

Foto: Rosenfeldov palác

Foto: Rosenfeldov palác / Richard Köhler