CONT ART

13.09.2018 – 02.11.2018 

Výstava výtvarníkov združenia Cont Art (Igor Cvacho, Jaroslav Gaňa, Jozef Mundier, Milan Janík, Daniela Krajčová, Stanislav Lajda, Andrej Mazúr, Daniela Mládenková, Miroslav Mládenek, Marek Ryboň, Petronella Vlhová, Vladislav Zábel).
Kurátorky výstavy: Darina Arce a Vlasta Juščáková.

Dňa 13.09.2018 sa uskutočnila vernisáž a 25.10.2018 sme sa zúčastnili komentovanej prehliadky výstavy CONT ART za účasti vystavujúcich autorov Cont Art a kurátoriek výstavy.

Združenie výtvarníkov Cont Art od doby svojho vzniku, pred viac ako dvadsiatimi rokmi, prešlo viacerými zmenami. Niektorí členovia odišli a noví, mladší, pribudli.
Cont Art dnes tvorí dvanásť aktívnych výtvarníkov strednej a mladej generácie, pôsobiacich v žilinskom regióne. Spájajú ich osobné priateľstvá a tiež názory na umeleckú tvorbu. Výtvarné umenie vnímajú cez tradičné médiá, ako spojenie myšlienky, či určitej filozofie, s umelecko-remeselnou zručnosťou.
Spoločná prezentácia tvorby výtvarníkov, z ktorých každý má vlastný štýl, nevyhnutne predpokladá prepájanie rozdielnych techník, materiálov i námetov, čo je pre súčasné umenie nie len príznačné, ale aj celkom prirodzené a nevyhnutné.
Aby sa rôzne koncepcie autorov priblížili, a aby ich diela aspoň niečo spájalo, vyprofilovala sa téma, ktorú výtvarníci slobodne interpretujú – téma krídla.
Samotné slovo „krídlo“ má mnoho významov; ako krídla vtákov, dverí, krídla budovy a zároveň krídla môžu symbolizovať aj fantáziu či lietanie tela i ducha.

Mgr. Darina Arce

Trvanie výstavy: 13. september 2018 – 2. november 2018

Vstup zdarma.

 

Foto: Marek Jančúch