Hanzelka + Zikmund – Fotografie

12.07.2018 – 07.09.2018

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nie sú uvádzaní vo fotografických encyklopédiách ani medzi významnými československými, resp. českými fotografmi. Napriek tomu ich fotografické dielo patrí, nielen množstvom, ale predovšetkým šírkou geografického a tematického záberu i obrazovou kvalitou k tomu najlepšiemu, čo bolo vo fotografii 20. storočia vytvorené.

Všeobecne možno povedať, že to platí nielen v domácom, ale aj vo svetovom kontexte.

Fotografické dielo H + Z má rozsiahly záber určený geografickými,
prírodnými, etnickými, politickými a hospodárskymi zvláštnosťami tak, ako ich mali možnosť osobne spoznávať.

Spolu s rýdzo dokumentárnou fotografiou vytvárali aj snímky výtvarného až umeleckého charakteru predovšetkým prírodných, architektonických a štrukturálnych motívov a detailov.

Obsahovo a emočne sú najsilnejšími predovšetkým fotografie ľudí, s ktorými sa na svojich cestách stretávali. Napriek tomu, že tu boli vo veľkej miere zastúpené vtedajšie významné osobnosti a prominenti politického, kultúrneho a hospodárskeho života, tak ich hľadáčiku neušli predovšetkým tváre a osudy obyčajných ľudí.

Najväčšia sila, originalita a nezastupiteľnosť autorskej fotografie je v jej dokumentárnej a súčasne obrazovej hodnote, v jej pravdivosti a objektivite. Ideálom a cieľom je vytvorenie obecne zrozumiteľného vizuálneho svedectva, ktoré je výtvarne, esteticky a emočne pôsobivé a ktoré má nadčasovú hodnotu.

Fotografické dielo H + Z tieto kritéria bezpochyby napĺňa a patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo vytvorené v tzv. humanistickej fotografii dávno predtým, než tento termín začala odborná verejnosť využívať.

Radovan Kodera

Sprievodné podujatia:

19. 7. 18.00
PREMIETANIE Afrika I. – Z Maroka na Kilimandžáro (r. M. Zikmund, J. Hanzelka, J. Novotný, 1952)

1. 8. 18.00
PREMIETANIE Afrika II. – Od rovníku k Stolovej hore (r. M. Zikmund, J. Hanzelka, J. Novotný, 1953)

15. 8. 18.00
PREMIETANIE Z Argentíny do Mexika (r. M. Zikmund, J. Hanzelka, 1953)

5. 9. 18.00
PREMIETANIE Kašmír: Je-li kde na světě ráj (r. M. Zikmund, J. Hanzelka, J. Novotný, 1961)

Rosenfeldov palác v Žiline
Mesto Žilina
Občianske združenie Pro Photo
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Klub H + Z Zlín

 

Foto: Marek Jančúch