Master’s Eye Award: Výber z ocenených / Trienále plagátu Trnava 2022

01.12.2022 / 17:30

Master´s Eye Award: Výber z ocenených – kurátorský text

Grafickí dizajnéri: Tapani Aartomaa (FI), Paul Brünwiler (CH), Jozef Dóka ml. (SK), Lex Drewinski (PL), Fons Hickman (DE), Fang Chen (CN), Pavel Choma (SK), Seymour Chwast (USA), Dušan Junek (SK), Alain Le Quernec (FR), Ľubomír Longauer (SK), Lech Majewski (PL), Karel Míšek (CZ), Finn Nygaard (DK), Gertrud Nolte (DE), István Orosz (HU), Jan Rajlich ml. (CZ), Vladislav Rostoka (SK), Stefan Sagmeister (USA), Stanislav Stankoci (SK)

Od roku 1991 je Galéria Jána Koniarka v Trnave usporiadateľom medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava, ktorú môžeme považovať za jednu z najdlhšie sa periodicky opakujúcich akcií grafického dizajnu na Slovensku.
Od začiatku TPT je jednou z cien aj Master´s Eye Award, ktorá je udeľovaná pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu.
Galéria Jána Koniarka v Trnave ako organizátor XI. ročníka TPT pripravila spolu s Rosenfeldovým palácom v Žiline
výstavu Master´s Eye Award: Výber z ocenených.
Cieľom tejto výstavy je selekcia plagátovej tvorby tých najlepších grafických dizajnérov, ktorí toto ocenenie získali za uplynulých desiatich ročníkoch TPT (1991 – 2018), čím sa zapísali do viac ako tridsať ročnej histórie trvania Trienále plagátu Trnava.

Predstavia sa nám grafickí dizajnéri zo Slovenska, ale aj z rozličných kútov sveta s ich individuálnym vizuálnym prejavom.
Výstava je postavená ako prehliadka rôznych autorských prístupov k tvorbe plagátu. Nehovoríme tu len o tematickej rôznorodosti, ale aj o rozmanitosti práce s typografiou, materiálom či spôsobom tlače, čo samozrejme, ovplyvňuje výsledný efekt.
Kompozícia jednotlivých plagátov sa nedrží časovej osi, ale skôr reaguje na témy, ktoré sa najviac opakujú.
Tematicky môžeme sledovať tri okruhy: „plagát pre plagát“ – ide o najrozsiahlejší okruh zoskupujúci plagáty vytvorené v rámci podujatí venujúcim sa grafickému dizajnu, ako napríklad vizuálna identita prvého ročníka TPT od Jozefa Dóku ml., ale aj plagáty k výstavám vizuálneho umenia.
Druhý okruh je zastúpený divadelnými plagátmi, ale najpôsobivejšiu časť tvoria plagáty, ktoré reflektujú rôzne spoločenské problémy (klimatická kríza, geopolitická situácia, vojnové konflikty, genderová rovnosť).
Od počiatku považujeme plagát za médium späté s ulicou, čím vytvára dojem, že je výsostne utilitárnou záležitosťou, ktorá má diváka hlavne informovať o určitej udalosti, avšak voľná plagátová tvorba vytvára priestor na slobodné vyjadrenie problémov na individuálnej, ale aj na celospoločenskej úrovni, lokálnej či globálnej, fyzicky aj vo virtuálnom prostredí.
Vystavené plagáty môžu v súčasnosti pôsobiť naliehavejšie ako v dobe ich vzniku. Výber jednotlivých plagátov nemá byť len pripomienkou toho, čo sa udialo, ale aj zrkadliť súčasný stav spoločnosti a problémov, ktoré sú stále aktuálne už desaťročia.
Zároveň výstava ukazuje, akým vývojom prešla plagátová tvorba.
Aj keď sa môže zdať, že táto analógová forma komunikácie v súčasnej digitálnej dobe stráca svoje miesto, podujatie Trienále plagátu Trnava vyvracia túto tézu a víziou budúcich ročníkov je dostať plagát znovu a vo väčšej miere na ulicu, kde patrí.

Na záver možno spomenúť mená víťazov Master´s Eye Award XI. ročníka Trienále plagátu Trnava: Jianping He (DE) a Erich Brechbühl (CH).

Patrik Krajčovič

Vernisáž výstavy: 1. decembra 2022 o 17:30 hod.

1. december 2022 – 3. február 2023

Vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác