Papier kole (slovenská koláž XX. a XXI. storočia )

24.10.2019 / 17:30

Výstava ukazuje širokú paletu slovenskej koláže od predvojnových počiatkov až po súčasnosť reprezentovanú najmladšou generáciou.
Podstatou je pritom ukázať, že hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často aj narýchlo a spätne, postihla skoro všetky významné smery moderného umenia.

Neraz dokonca poskytovala väčší priestor a slobodu, než aké dovoľovala iná tvorba, keďže výstavnou nenáročnosťou za normalizácie umožňovala konfrontáciu a prezentáciu opozičných alternatívnych tendencií ako konceptualizmu, minimalizmu, junk artu, lettrizmu, gender artu, alebo ekologizmu.

Diela sú zapožičané zo súkromných zbierok, od autorov a galérií.

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Galéria mesta Bratislavy
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Oravská galéria
Považská galéria umenia v Žiline
Roman Fečík Gallery
zbierka Martina Ftáčnika
zbierka Márie Kráľovičovej
zbierka Sone Kulfanovej-Barónovej

Zastúpení umelci:
Juraj Bartusz, Andrej Barčík, Štefan Čapka, Štefan Hudák, Otto Opršal, Běla Kolčáková, Oskar Čepan, Ladislav Guderna, Ester Šimerová, Jozef Šturdík, Peter Roller, Marian Meško, Ivica Krošláková, Milan Adamčiak, Viktor Hulík, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Eva Cisárová, Svetozár Mydlo, Igor Minárik, Rudolf Sikora, Karol Baron, Albert Marenčin, Svätopluk Mikyta, Erik Binder, Miloš Kopták, Martin Derner, Zuzana Kaliňáková, Peter Pisár, Helmut Bistika, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Miloš Vanko, Juraj Bajus, Dušan Sekela, Peter Kocák, Edita Vološčuková, Alojz Klima

Výstava: 24. október 2019 – 24. január 2020

© Foto: Marek Jančúch

Komentovaná prehliadka (Video: Marek Jančúch):