Proporcia II / Dávid Čársky

02.12.2021 / 17:30

V tvorbe Dávida Čárskeho je monochrómny abstraktný obraz ikonickou témou. Už niekoľko rokov vedie plynulý dialóg s princípmi modernistickej abstrakcie. Riadi sa dôsledným konceptom redukcie farby a jej komponovania do jednoduchých geometrických foriem. V tomto prísnom sústredení prekvapivo našiel slobodu, čo dokazuje každým novým maliarskym cyklom. V tých posledných, obraz zmenil v maliarsky objekt, v ktorom „telesnosť“ maľby, sa stáva jednou z jej určujúcich formálnych kvalít.

Kurátorka výstavy: Beata Jablonská

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Vstup zadarmo.

Návštevníci sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác