Slovenská architektúra 1995 – 2015

08.03.2018 – 06.04.2018

Vývoj slovenskej architektúry tohto obdobia prostredníctvom diel, ktoré dokumentujú podstatné javy v architektonickej tvorbe dvoch desaťročí.

Výstava mala ambíciu poukázať na vývoj slovenskej architektúry tohto obdobia prostredníctvom diel, ktoré dokumentujú podstatné javy v architektonickej tvorbe dvoch desaťročí.  Typologickú štruktúru realizovaných diel reprezentujú bytové a rodinné domy, vily, ale aj športové a relaxačné objekty, administratívne budovy, banky, budovy štátnej reprezentácie, kultúrne a sakrálne stavby, ale aj rekonštrukcie, industriálne stavby a väčšie architektonicko-urbanistické koncepty. Rovnako aj generačná príslušnosť vystavujúcich architektov primerane reflektuje reálnu situáciu a účasť na tvorbe a realizácii projektov. Výstava reprezentovala slovenskú architektúru v predchádzajúcich rokoch v Berlíne, vo Wismare a v Brémach.
Koncepcia výstavy : Štefan Šlachta, Ján Bahna, Peter Mikloš.

Foto: Marek Jančúch