Diskusia: Voda v meste_online

16.03.2021 / 17:00

V rámci mesiaca vody uvedieme diskusiu s hydrobiológom Miroslavom Očadlíkom, Máriou Garčárovou zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Erikou Igondovou z Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.
Miroslav Očadlík (1986), hydrobiológ. Vyštudoval Fakultu ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Pôsobil vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Podieľal sa na Spoločnom prieskume Dunaja (Joint Danube Survey 4). Od roku 2020 pracuje vo WWF Slovensko ako expert na vodné ekosystémy.
Mária Garčárová je vedúcou oddelenie env. strategického plánovania a ekologických sietí. Pracuje v Slovenskej agentúre životného prostredia a predstaví nám mokrade a ich dôležitosť pre krajinu.

Erika Igondová referentka ochrany prírody a krajiny, pracuje na Útvare hlavného architekta Žilina. V diskusii nám predstaví dôležitosť vody v meste.

Živé vysielanie sa uskutoční v utorok, 16. marca o 17:00 na FB stránke Rosenfeldovho paláca.
Budeme sa tešiť na Vašu online účasť a otázky v komentároch.