ŽILINA ŽIJE svetlom

25.03.2022 - 26.03.2022 / 17:00 - 22:00

V septembri 2021 plánovali mesto Žilina a OOCR Malá Fatra zorganizovať prehliadku svetelných umeleckých inštalácií vo verejnom priestore a sprostredkovať tak obyvateľom rozšírenú ponuku kultúrnych zážitkov v rámci festivalu v meste Žilina žije. Na jeseň však projekt, kvôli pandemickým opatreniam, nebolo možne realizovať. Verili sme, že za pár mesiacov opatrenia umožnia aspoň prehliadku interiérových inštalácii a tak sme presunuli prípravu a realizáciu na jar do priestorov kultúrnych inštitúcii – Rosenfeldov palác, Konzervatórium Žilina, Mestské divadlo Žilina, Nová synagóga a  Považská galéria umenia. Veríme, že diela slovenských, českých a talianskych umelcov prinesú všetkým príjemný svetelný zážitok.
Súbežne pracujeme aj na prezentácii svetelných diel vo verejnom priestore, ktoré predstavíme na jeseň 2022.
„Výberom inštalácii sme chceli upozorniť na variabilitu kreatívnej práce so svetlom. V Rosenfeldovom paláci môžu diváci vidieť akým spôsobom sa dá s farbami pracovať na fasáde budovy ako na veľkoformátovom plátne a zároveň zažiť monumentálny multimediálny objekt odkazujúci na pominuteľnosť a obnovu sveta. V Novej synagóge budu k zhliadnutiu tiež dve inštalácie. Jedna priamo transformuje divadelné predstavenie do vizuálneho prežitku pominuteľnosti okamihu, druhá využíva scénografiu a technológie k intervencii do priestoru kaviarne. V Považskej galérii umenia sa bude pracovať s odrazom svetla a vytvorí sa celý nový vesmír, ktorý sa zasadí už do existujúceho vesmíru vystavujúceho výtvarníka Stana Masára.
V koncertnej sale Žilinského konzervatória zas diváci objavia možnosti farieb v rámci ich vlastného života prostredníctvom video inštalácie.
Len jeden deň, v piatok 25.3., bude možne nahliadnuť v štúdiu Mestského divadla do utopického sveta budúcnosti stvárneného svetelnými objektmi.“
Za celý realizačný tím Katarína Morávek Ďuricová.

1, Rosenfeldov palác – záhrada, názov inštalácie: ØUROBOROS
2, Rosenfeldov palác – fasáda, názov inštalácie: FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION
3, Nová Synagóga – názov inštalácie: You Are Here
4, kaviareň Novej Synagógy, názov inštalácie: עַיִן
5, Konzervatórium Žilina, názov inštalácie: STEREORAMA
6, Považská galéria umenia, názov inštalácie: Galaxia
7, Štúdio Mestského divadla Žilina, názov inštalácie: AWAKEN MONSTERS

Rosenfeldov Palác – fasáda
Názov inštalácie: ØUROBOROS
Autori: Alex Zelina a Radovan Dranga
Technická spolupráca: Dioníz Troško
Zvukový dizajn: Adam Dekan
Svetelná spolupráca: LED strip studio
Motorická časť: Samuel Fajnor
www.alexzelina.com

Øuroboros sa interpretuje ako symbol večnej obnovy alebo kolobehu života, smrti a znovuzrodenia. Symbolizuje cyklickú povahu vesmíru: stvorenie zo zničenia, život vznikajúci zo smrti. Zdá sa, že aj my ako ľudia sa riadime týmto základným kódom vesmíru. Keď tvoríme a ničíme.
Príroda zvíťazí.
Ponorte sa do seba.
O autoroch:
Alex a Radovan tvoria objekty plné káblov, svetiel, prírodných materiálov a to všetko podporené hudbou a zvukom. Objekty sú často dynamické a pútavé. Vytvorili si vlastný koncept. Držia sa základnej myšlienky: technológia sa nám stáva prirodzenejšou ako samotná príroda. Svet, kde sa príroda musí prispôsobiť technológiám, aby prežila. Myšlienka je ukázať, kde sa my, ako ľudstvo, môžeme ocitnúť. V dobe, keď nám technológie začínajú byť viac prirodzené, ako živé formy.
Stavajú fiktívne zvieratá a živé tvory, ktorých základným stavebným materiálom je ľudský odpad. Plasty, káble, technika… Tieto stvorenia sa riadia inštinktom a prispôsobujú sa, aby prežili. Hráme sa na bohov, ale príroda zvíťazí.

Rosenfeldov Palác – fasáda
Názov inštalácie: FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION
Autor: Karel Karlos Šimek
Zvuk: Erlkönig
www.karelkarlossimek.eu

Inštalácia sa voľne inšpiruje secesnou architektúrou Rosenfeldovho paláca a vníma ju ako prázdne plátno, ktoré poskytuje umelcovi priestor pre vyjadrenie. Snaží sa pracovať s ornamentálnosťou a záľubou vo farbách secesného slohu. Pracuje taktiež s princípmi plynulej secesnej línie a akcentuje štylizáciu, typickou pre secesné diela.
O autorovi:
Počiatočný bodom v práci so svetlom bolo Národní divadlo Brno, kde v roku 2010 začal pracovať ako osvetľovač. Na konci roku 2013 sa posunul z Brna do Prahy, kde začal pracovať ako vedúci osvetľovačov vo Švandovom divadle na Smíchove. Od roku 2015 sa živí ako freelancer light designer, programátor a technik.
Ako svetelný dizajnér dlhodobo spolupracuje s Radimom Vizvárym a Danielom Špinarom. Jeho pracovné skúsenosti sú tiež spojené s nezávislými súbormi ako Lenka Vagnerová & Company, Spitfire Company, Pražský komorní balet, Tantehorse, DEKKADANCERS, s Jarom Viňarským, Andrejom Petrovičom a s Martinom Talagou, ktorého performance SOMA získala cenu za najlepšie predstavenie na festivale Česká taneční platforma 2018. Spolupracoval s činohrou, operou i baletom všetkých troch Národných divadiel v ČR. Od roku 2014 pracuje ako stage manažér a technický produkčný medzinárodného festivalu pantomímy Mime Fest a od roku 2019 je členom fínskej MimoArt Company, kde pracuje ako svetelný dizajnér a touring manažér. Vďaka spolupráci so všetkými vyššie zmienenými mal možnosť prezentovať svoju prácu na javiskách po celom svete.

Vstup zadarmo.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác

Foto: Henrich Mišovič