Letná tvorivá dielňa pre deti: Bodky

13.07.2020 / 14:00

EXPERIMENTOVANIE S FARBAMI
Bodky

Už v poradí druhá letná tvorivá dielňa nás čaká tradične v pondelok, tentokrát budeme experimentovať s farebnými bodkami.

Bodky sú všade, to bude heslo letnej tvorivej dielne, ktorá nesie názov Bodky.
Deti budú nanášať farbu prostredníctvom dlhých palíc, ktoré majú na konci kúsok špongie, bodkovať sa bude na veľkorozmerné kartóny. Vytvoria sa tak diela inšpirované umeleckým smerom nazývaným pointilizmus.

Priekopníkom pointilizmu bol umelec Georges Seurat, ktorý skúmal vedeckú teóriu vnímania farieb. Svoje obrazy sa rozhodol vytvárať pomocou malých pravidelných škvrniek, bodiek nelomenej farby, ako mozaiku. Chcel tým dosiahnuť, aby sa farby v oku, v mysli zmiešali bez toho, aby stratili svoju ostrosť a jas. Táto technika, ktorá dostala názov pointilizmus, ohrozovala však čitateľnosť jeho obrazov, pretože sa vyhýbala akýmkoľvek obrysom a každý tvar bol rozbitý na plochy mnohofarebných bodiek. (E. H. Gombrich)

Každý rok sa môžete tešiť na tematické letné tvorivé dielne v záhrade. Ani toto leto to nebude inak a deti si užijú experimentovanie s farbami.
Malí umelci tak nebudú obmedzení priestorom a môžu nechať svoju kreativitu plne vyniknúť.

V prípade nepriaznivého počasia sa tvorivá dielňa uskutoční v priestoroch Rosenfeldovho paláca.
Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).

Foto: Marek Jančúch