POZOROVANIE / Miro Sandanus

14.06.2023 / 17:30

Časť výstavy Pozorovanie / Miro Sandanus zostáva predĺžená do 2. októbra 2023.

Miro Sandanus (1994) je úspešný absolvent Banskobystrickej Akadémie umenia – Otvoreného ateliéru maľby u Rastislava Podobu a na výstave v Rosenfeldovom paláci sa predstaví v Žiline svojimi obrazmi, v takto rozsiahlej kolekcii diel, po prvý krát.
Klasická maľba je tým, čo sa spája s predstavou výtvarného umenia a to, že sa dokáže od realizmu presúvať k expresívnej odozve ducha
a dotknúť sa predstavivosti svojho diváka je zrejmé.
Mladý umelec má za sebou viac ako tucet kolektívnych výstav, a táto v poradí desiata individuálna prezentácia naznačuje,
že jeho dielo neustále napreduje a mení sa.
Počiatočný záujem, o ekologické témy a prírodné katastrofy, sa obracia viac na konkrétneho človeka a jeho osudové traumy.
Miro nesiaha po konformných témach, ale hľadá také, ktoré nás prenášajú do osobnej zóny.
Očami umelca hľadíme okolo seba a pozorujeme.
Výstava Pozorovanie nám kladie otázky ale nedáva odpovede – tie musíme nájsť sami.

Kurátorský text:

Miroslav Sandanus – POZOROVANIE

Výstavný priestor Rosenfeldovho paláca v Žiline sa na takmer celé leto zaplnil obrazmi  mladého výtvarníka – maliara, absolventa Otvoreného ateliéru maľby u Rastislava Podobu na FVU Akadémie umenia v Banskej Bystrici.
Mgr. art.  Miroslav Sandanus svoj vzťah ku klasickej maľbe formoval už na strednej umeleckej škole v Žiline, pod vedením akad. mal. Stana Lajdu.
Na akadémii sa vyprofiloval jeho umelecký program, zameraný na krajinu a človeka v nej, spojených v súlade aj konflikte.
Veľmi dobre zvládaná technika maľby sa v jeho dielach podporuje hĺbavými témami.
O jeho pracovitosti nemôže byť pochýb – veď toto je už v poradí desiata samostatná výstava a po troch rokoch sa opäť prihovára žilinskej verejnosti, hoci v roku 2020 to bolo najmä vo virtuálnej rovine.

Veľkorysý priestor Rosenfeldovho paláca umožnil rozvrstvenie malieb, ktoré akoby sa odvíjali vo viacerých rovinách.
Miroslav Sandanus potvrdzuje svoj neutíchajúci záujem o enviromentálne témy, o živelné pohromy a taktiež očarenie z takých prírodných javov, ktoré asi každý radšej pozoruje z diaľky – búrky, víchrice či oheň.
Okrem toho sa vnára aj do sveta ľudí, ktorý je v jeho podaní akýsi pochmúrny a tajomný. Spojenie prírody a človeka tiež prináša nové pocity aj otázky.

Možno je to trochu symbolické, že v poradí desiata výstava je rozmiestnená do desiatich miestností.
A jej názov POZOROVANIE sa vzťahuje nie len na autorove diela, ale je to taktiež návod na to, ako má k jeho obrazom pristupovať pozorný divák. Nejde tu o chronologické usporiadanie, ale skôr tematické a intuitívne.
Prechádzať z miestnosti do miestnosti, kde sú veľké obrazy doplnené i menšími, komornejšími dielkami, umožní každému akoby sa ocitnúť v inej polohe maliarovho záujmu.
Možnosť rozvrstvenia paradoxne obrazy viac prepája – komunikujú spolu cez otvorené dvere i cez periférne videnie.
Okrem vizuálneho zážitku, keďže sa Miroslav sám venuje aj hudbe, v troch miestnostiach sa obrazy dopĺňajú o zvuky, viac či menej harmonické, trochu melodické trochu rušivé, a tento multimediálny zážitok dotvára komplexné vnímanie maliarovho sveta.
Stojíme pred zdevastovanými interiérmi, v temnom lese, pred bleskami na pôvabnej oblohe či uprostred studenej krajiny pokrytej snehom a ľadom, v ďalších  izbách  paláca  nám pred očami horí les, hypnotizujú nás pohľady expresívnych portrétov alebo nás frustrujú v pršiplášťoch zahalené postavy anonymných ľudských bytostí…

Vzájomné väzby pozorujeme cez maliarsky rukopis, neustále sa zdokonaľujúci a uvoľňujúci fortieľ, tak dôležitý pre dobrú maľbu.
Z mnohých námetových polôh by sa síce mohlo zdať, že sa mladý autor stále hľadá, skúma, pozoruje.
Ale skôr je z obrazov zrejmé, že Miroslav Sandanus  je citlivý a hĺbavý človek, pozorný pozorovateľ svojho prostredia, ktorého tvorba len potvrdzuje, že už samotná cesta môže byť cieľom a, ako som pred pár rokmi napísala,  aj zaujímavým vizuálnym dobrodružstvom.

Mgr. Darina Arce, jún/júl 2023


Vernisáž: 14. jún 2023 o 17:30 hod.
Výstava potrvá do: 30. august 2023

Foto: Rosenfeldov palác