Výstava Budúcnosť textilu/ Future of textiles – Katedra textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave

dátum: 08.11.2017 - 04.12.2017

Výstava prezentuje profily všetkých troch ateliérov Katedry textilnej tvorby VŠVU v Bratislave – Textilný dizajn, Odevný dizajn a Textilná tvorba v priestore.
Kurátorkou výstavy je vedúca katedry prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Chceme predstaviť našu katedru ako vyvíjajúci sa celok so špecifikami jednotlivých ateliérov, ktoré reagujú na nové, aktuálne trendy a technológie. Naši študenti získavajú znalosti a všetky dostupné zručnosti v oblasti spracovania textilu vo všetkých jeho formách a možnostiach. Ako jedna z mála vysokých umeleckých škôl v stredoeurópskom kontexte pracujeme s najnovšími digitálnymi technológiami, napríklad digitálna tlač, pletáž, modelácia strihov a tafting.

Na výstave prezentujeme profil ateliérov a prierez tvorby študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia.

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 9.11.  o 17.00 hod.

Dňa 9.11. v čase 17.00 – 19.00 hod. budú prebiehať verejné  konzultácie pre uchádzačov o štúdium na Katedre textilnej tvorby VŠVU v Bratislave

 

Foto: Marek Jančúch