Budúcnosť textilu/ Future of textiles – Katedra textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave

08.11.2017 – 04.12.2017

Výstava prezentovala profily všetkých troch ateliérov Katedry textilnej tvorby VŠVU v Bratislave – Textilný dizajn, Odevný dizajn a Textilná tvorba v priestore.
Kurátorkou výstavy bola vedúca katedry prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Chceme predstaviť našu katedru ako vyvíjajúci sa celok so špecifikami jednotlivých ateliérov, ktoré reagujú na nové, aktuálne trendy a technológie. Naši študenti získavajú znalosti a všetky dostupné zručnosti v oblasti spracovania textilu vo všetkých jeho formách a možnostiach. Ako jedna z mála vysokých umeleckých škôl v stredoeurópskom kontexte pracujeme s najnovšími digitálnymi technológiami, napríklad digitálna tlač, pletáž, modelácia strihov a tafting.

Na výstave prezentujeme profil ateliérov a prierez tvorby študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia.

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vernisáž sa uskutočnila 9. novembra 2018 o 17.00 hod. spolu aj s verejnými konzultáciami pre uchádzačov o štúdium na Katedre textilnej tvorby VŠVU v Bratislave.

 

Foto: Marek Jančúch