Program / Archív


Ditch The Fridge

12.04.2017 o 19.00  Autorský projekt Ditch The Fridge sa predstavil v rozšírenom zložení s novými aranžmánmi, ktoré naznačili budúce zvukové smerovanie a oslobodenie sa od pesničkársko - folkových koreňov. Zostava v zložení... Čítať viac »


Klub filmových amatérov Žilina

06.04.2017 o 17.00 Hosťami moderovanej diskusie budú Slavomír Chmela, Zbyněk Pop a Martin Vaculík. Okrem týchto hostí sa diskusie ako diváci zúčastnia ďalší bývalí členovia KFA. Rozprávať budú o pôsobení klubu v Žiline a... Čítať viac »


Pondelky v apríli je Rosenfeldov palác otvorený do 18.00

Pondelky 3., 10., a 24. apríla je Rosenfeldov palác otvorený do 18.00 hod. Máte možnosť pozrieť si prebiehajúcu výstavu fotografií - Farm Security Administration 1935 – 1943 Tešíme sa na Vás.   Výstava Farm... Čítať viac »


Slávnostné odovzdávanie ocenení žilinským pedagógom

28.03.2017 o 16:00 Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Rosenfeldovom paláci uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého bola udelená i Cena Janka... Čítať viac »Monika Máťuš, Terézia Hledíková a Terézia Šofranková

24.03.2017 o 18:00 Pri príležitosti 23. ročníka Husľovej dielne Žilina sa v Rosenfeldovom paláci konal komorný koncert bývalých účastníčok husľovej dielne  Terézie Hledíkovej a Terézie Šofrankovej, na klavíri ich... Čítať viac »


FARM SECURITY ADMINISTRATION 1935 – 1943

20.03.2017 - 31.05.2017 Výstava - Farm Security Administration 1935 – 1943 Projekt pod vedením Roya Emersona Strykera zaznamenáva a propaguje program pomoci farmárom po hospodárskej kríze v Spojených štátoch amerických a je... Čítať viac »


Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline

16.03. 2017 o 17.00 Hosťami diskusie boli kľúčové postavy ZUŠ J. Šalaga, DiS. art., B. Urban a P. Kobella, moderovala Michaela Koláriková. Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do... Čítať viac »


Rosenfeldov palác a iné secesné stavby v Žiline

07.03.2017 o 17:00 V rámci cyklu prednášok viažúcich sa k histórii Rosenfeldovho paláca a Žiliny prezentoval pán Peter Štanský prednášku na tému - Rosenfeldov palác a iné secesné stavby v Žiline (1900 -... Čítať viac »