Koncert komornej hudby

24.02.2022 / 19:00

Prinášame vám koncert komornej hudby – klarinet vo významných dielach nemeckého romantizmu, francúzskeho impresionizmu a v období 20. storočia.

Interpretmi sú koncertní umelci, komorní hráči, pedagógovia Konzervatória Žilina: Michael Berki (klavír) a Anna Brezániová (klarinet). Do spolupráce oslovili dychové trio zložené zo študentov / absolventov Konzervatória Žilina – aktívnych hráčov pôsobiacich v telese AdHoc Orchestra.

Program:Johannes Brahms – Sonáta pre klarinet a klavír
Claude Debussy – Premiére Rhapsody pre klarinet a klavír
Eugene Bozza – 3 kúsky pre dychové kvarteto (flauta, hoboj, klarinet, fagot)
Alberic Magnard – Quintett (dychové kvarteto a klavír)

Alica Martinková (priečna flauta).
Pochádza z Popradu, kde aj absolvovala základné umelecké vzdelanie. Je úspešnou poslucháčkou Žilinského konzervatória z flautovej triedy Mgr. art Jozefa Sršňa, členkou školského symfonického orchestra Žilinského konzervatória, aktívnou hráčkou rôznych dychových formácií a komorných zoskupení (AdHoc Orchestra, FS Vagónar Poprad). Svoje vzdelanie naďalej rozvíja účasťou na odborných seminároch, workshopoch a interpretačných kurzoch (M. Adámek, Ľ. Paurová, I. Gabrišová, M. Ruman, A. Hučková, D. Rumler).

Karolína Zicháčková (hoboj)
Základné umelecké vzdelanie získala absolvovaním v hre na saxofón v ZUŠ Nová Dubnica, odkiaľ aj pochádza. Od roku 2017 je poslucháčkou, talentovanou hobojistkou Žilinského konzervatória z triedy Mgr. art Miroslava Ivaniša. Je členkou školského symfonického orchestra Žilinského konzervatória, aktívnou komornou hráčkou. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich majstrovských interpretačných kurzoch (I. Gabrišová, M. Adámek, M. Šebeň, D. Matej, A. Hučková).

Marek Schrom (fagot)
Pochádza z Lehoty pod Vtáčnikom. Základné umelecké vzdelanie nadobudol v ZUŠ Bojnice. Momentálne ukončuje štúdium na Žilinskom konzervatóriu v hre na fagot pod pedagogickým vedením Mgr. art. Milana Oravca, ArtD. Je členom školského symfonického orchestra Žilinského konzervatória, aktívnym komorným hráčom (AdHoc Orchestra, Camerata Novisoliensis), členom rôznych dychových formácií (Summer Wind Orchestra). Medzi jeho doteraz najväčšie úspechy patrí ocenenie súťaže študentov slovenských konzervatórií.

Anna Brezániová (klarinet)
Pochádza z Rajca. Počas štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (2008-2013), v odbore aplikovaná matematika, pokračovala na Žilinskom konzervatóriu (2010-2016), zdokonaľovala sa v hre na klarinete pod pedagogickým vedením Mgr. art Pavla Šeligu. Momentálne končí štúdium na FMU Akadémií umení v Banskej Bystrici u popredného slovenského klarinetistu Mgr. art Ronalda Šebestu, ArtD. Je spoluzakladateľkou a umeleckou vedúcou komorného zoskupenia AdHoc Orchestra (2010), pre ktoré vytvára originálne aranžmány a koncertuje s ním pravidelne na Slovensku. Svoje hudobné aktivity neustále rozvíja aj v oblasti dychovej hudby a v rôznych komorných formáciách. V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na ZUŠ Ferka Špániho (2013) a na Konzervatóriu v Žiline (2017).

Michael Berki (klavír)
Pochádza z Rimavskej Soboty. Štúdium klavíra začal na konzervatóriu v Žiline (1996-2002) pod pedagogickým vedením MgA. Dariny Švárnej, pokračoval na VŠMU v Bratislave (2004-2009) v klavírnej triede prof. Daniely Varínskej. Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2017-2019) u prof. Mariána Lapšanského, kde aj pôsobil ako korepetítor na Katedre orchestrálnych nástrojov FMU AU. Pravidelne spolupracuje s ŠKO Žilina, aktívne účinkuje na významných slovenských hudobných festivaloch, je členom medzinárodných klavírnych súťaží, vedie interpretačné kurzy, odborné semináre, workshopy. Od roku 2007 účinkuje na rôznych súťažiach aj ako korepetítor. Od roku 2009 pôsobí na Žilinskom konzervatóriu ako pedagóg hry na klavíri. Je vyhľadávaným sólovým a komorným hráčom.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác